Hidrobiológiai Tanszék
BSc

Biológia BSc

 • Hidrobiológia TBBE0635
 • Környezet és természetvédelem gyakorlat TBBG1061, TBBL1061
 • Ökológiai élőlényismeret I ea. TBBE0630
 • Ökológiai élőlényismeret I gy. TBBG0630
 • Ökológiai élőlényismeret II TBBE0631, TBBG0631
 • Vizi élőlényközösségek TBBE2635, TBBG2635

  Környezettan BSc

 • Élővilág-védelmi információ rendszer TEBE0404
 • Környezetállapot értékelés TEBE0409
 • Környezetállapot értékelés TEBE0628
 • Környezeti kárbecslés és bioremediáció TEBG0405
 • Környezetirányítási rendszer TEBE0406
 • Környezetvizsgáló módszerek II TEBL0104
 • Monitorozás biomonitorozás 1 ea. TEBE0107
 • Monitorozás biomonitorozás 1 gy TEBG0107
 • Monitorozás biomonitorozás 2 ea. TEBE0108
 • Monitorozás biomonitorozás 2 gy. TEBE0108
 • Ökológia alapjai I TBBE0602
 • Ökológia alapjai II TBBE0603
 • Természetvédelem TBBE0615_2
 • Vízminősítés TEBE0106

  MSc

  Biológus MSc

 • Algológia ea. TBME0503
 • Algológia gy. TBMG0503
 • Biológiai mérési módszerek TBME0003, TBML0003
 • Fitoremediáció ea. TBME0706
 • Fitoremediáció gy. TBMG0706
 • Hal- és halászatbiológia TBME0502, TBMG0502
 • Hidrobotanika ea. TBME0505
 • Hidrobotanika gy. TBMG0505
 • Hidroökológia THME1241
 • Környezeti kárbecslés és bioremediáció TBME0755_BM
 • Monitorrendszerek ea. TBME0704
 • Monitorrendszerek gy. TBMG0704
 • Taxonómia ea. TBME0501
 • Taxonómia gy. TBMG0501

  Hidrobiológus MSc

 • Biomanipuláció THME4090, THMG4090
 • Biomatematika THME1111, THMG1111
 • Csípőszúnyogok THME5022.THML5022
 • Élővilág-védelmi információ rendszer THME2080, THMG2080
 • EU Víz Keretirányelv THME3091, THMG3091
 • Halászati ökonómia THME4091
 • Halbetegségek THME4040, THMG4040
 • Halpopulációk dinamikája THME4030, THMG4030
 • Halszaporitás és tenyésztés THME4060, THMG4060
 • Haltáplálék szervezetek THME4070, THML4070
 • Haltaxonómia és halfaunisztika THME5026
 • Haltenyésztési rendszerek THME4080, THMG4080
 • Hidrobakteriologia THME3010, THML3010
 • Hidrofikologia ea. THME3050
 • Hidrofikologia gy. THME3050
 • Hidrofizika és hidrokémia ea. THME2020
 • Hidrofizika és hidrokémia gy. THML2020
 • Hidrológia és hidrogeográfia THME2010, THMG2010
 • Hidromikologia THME3080
 • Hidroökológia THME1241, THMG1241
 • Hidroprotozoologia ea. THME3030
 • Hidroprotozoologia gy. THML3030
 • Hidrotoxilogia ea. THME2070
 • Hidrotoxilogia gy. THML2070
 • Hínár- és mocsárnövények ea. THME3040
 • Hínár- és mocsárnövények gy. THMG3040
 • Ichtiológia THME4010, THMG4010
 • Kovamoszatok THME5011, THML5011
 • Kutatásmódszertan THME1131, THMG1131
 • Létesített vizes élőhelyek THME5025
 • Molekuláris biológia THME1211
 • NATURA2000 THME5002
 • Odonatológia THME5014, THML5014
 • Ökológiai vízigény THME1141
 • Paleohidrobiológia THME2092, THML2092
 • Pikoalgák THME5010, THML5010
 • Ramsari Egyezmény THME5001
 • Szünbiológiai szabályozás THME1221, THMG1221
 • Taxonomia ea. THME1231
 • Taxonomia gy. THML1231
 • Természetesvízi halgazdálkodás THME4050
 • Trópusi hidroökologia THME5017
 • Vizes élőhelyek THME2050, THMG2050
 • Vízgazdálkodás THME2030
 • Vízi állatok adaptációja THME5023
 • Vízi állatok ökofiziológiája THME5024
 • Vízi anyagforgalom ea. THME2060
 • Vízi anyagforgalom gy. THML2060
 • Vízi biomonitorozás ea. THME3090
 • Vízi biomonitorozás gy. THMGE3090
 • Vízi élettájak THME2040, THMG2040
 • Vízi élőlények etológiája THME5015
 • Vízi gerinces állatok THME3060, THMG3060
 • Vízi gerinctelen állatok THME3020, THML3020
 • Vízi konzervációbiológia THME3070
 • Vízi produkcióbiológia THME4020
 • Vízkezelés hidrobiológiája ea. THME2091
 • Vízkezelés hidrobiológiája gy. THML2091
 • Vízminőségi modellezés THME2090
 • Zoobentosz THMEL5013
 • Zooplankton THME5012, THML5012

  Környezettudomány MSc

 • Hulladékgazdálkodás TEME0102, TEMG0102
 • Környezetszennyezés ökológiai hatása TEME0112, TEMG0112
 • Létesített vizes élőhelyek TEME0113, TEMG0113
 • Ökológiai modellezés ea. TEME0114
 • Ökológiai modellezés gy. TEMG0114
 • Természetvédelmi ökológia ea. TEME0108
 • Természetvédelmi ökológia gy. TEMG0108
 • Vízminősítés ea. THME5201
 • Vízminősítés gy. THMG5201

  Átoktatott

 • Aquatic ecology
 • Biológiai mérési módszerek TBME0003_L, TBML0003_L.
 • Hidrobiológia TBME3023_L.
 • Hidroökológia MTMTV020, MTMTL020
 • Hidroökológia THME1241
 • Ökológia III MFOKO53K02, MFOKO63K02
 • Vízi és szárazföldi mintavételi és értékelési módszerek MTMTV030, MTMTL030


  vissza