Department of Hydrobiology
Acta biologica debrecina: Supplementum oecologica hungarica 27.


Prologue to TRANS-TISA NETWORK program/Bevezető gondolatok a TRANS-TISA NETWORK programhoz

CSÉPES, E. – TÓTH, M. – MÓRA, A.: The chironomid fauna of the reservoir Kiskörei-tározó (Diptera: Chironomidae)

DÉVAI GY. – FAZEKAS A. – FARKAS A. – GRIGORSZKY I. – NAGY S.A.: Javaslat egy hidroökológiai metaadatbázis létesítésére a TRANS-TISA NETWORK program keretében [DÉVAI, GY. – FAZEKAS, A. – FARKAS, A. – GRIGORSZKY, I. – NAGY, S.A.: Proposal to establish a hydroecological metadatabase in the TRANS-TISA NETWORK program

FARKAS A. – JAKAB T. – DÉVAI GY.: Folyami szitakötők (Odonata: Gomphidae) kirepülési sajátosságai a Tiszacsege és Tiszafüred közötti Tisza-szakaszon [FARKAS, A. – JAKAB, T. – DÉVAI, GY.: Emergence characteristics of riverine dragonflies (Odonata: Gomphidae) along the River Tisa between Tiszacsege and Tiszafüred]

HARKA Á. – SALLAI Z.: A Hortobágyi Nemzeti Park jelentősebb víztértípusainak halfaunisztikai jellemzése [HARKA, Á. – SALLAI, Z: Fish faunal characterization of the most important water body types of Hortobágy National Park]

ISTVÁNOVICS, V. – HONTI, M. – VÖRÖS, L. – KOZMA, ZS. – KOVÁCS, Á. – OSZTOICS, A. – SÁRKÁNY-KISS, E.: Phytoplankton dynamics along the Hungarian Tisa River and in its selected tributaries with implications for management

JANAUER, G.A. – EXLER, N. – SCHMIDT-MUMM, U. – JOLÁNKAI, G: Tisza oxbows and aquatic macrophytes: a short overview

LAJTER I. – LUCZA Z. – SZABÓ L.J. – TÓTH A. – DÉVAI GY. – NAGY S.A.: Talajvízviszonyok hidroökológiai szempontú elemzése a Bereg–Szatmári-síkágon [LAJTER, I. – LUCZA, Z. – SZABÓ, L.J. – TÓTH, A. – DÉVAI, GY. – NAGY, S.A.: Hydroecological evaluation of groundwater conditions in the alluvial plain Bereg–Szatmárisíkság (NE-Hungary)]

PUTARICH IVÁNSZKY V.: A Tiszatér vajdasági szakaszának vízkészletvizsgálata [PUTARICH IVÁNSZKY, V.: The investigation of the water resources of the Tisa in Vojvodina]

SÁRKÁNY-KISS, E. – FODORPATAKI, L. – MACALIK, K. – TELCEAN, I. – BÁLINT, M. – BRAUN, M. – PAPP, J. – HAMAR, J.: The ecological state of the Upper Tisa and the Transylvanian tributaries of the Tisa river – based on characteristics of the physico-chemical parameters, the flora and the fauna

SINÓROS-SZABÓ B.: A Tisza térkörnyezetére alapozott vidékfejlesztés [SINÓROS-SZABÓ, B.: Rural development based on the spatial environment of the Tisa]

SZABÓ, L. J. – TÓTH, M.: Investigation of mosquito fauna along the reach of the River Tisa between Tiszabecs and Kisköre (NE-Hungary)

SZIKURA J. – KOLOZSVÁRI I.: Környezeti változások a Felső-Tisza kárpátaljai vízgyűjtőjén [SZIKURA, J. – KOLOZSVÁRI, I.: Environmental changes in the Transcarpathian catchment area of the Upper Tisa River]

TELCEAN, I. C. – CUPŞA, D.: Principles of integrated biomonitoring in upper Tisa river and tributaries (Maramures County, North Romania)

TÓTH A.: A szemléletváltás szükségessége és időszerűsége a nagykunsági tájhasználat gyakorlatában [TÓTH, A.: The necessity and actuality of paradigm change in the current land use of Nagykunság region (Hungary)]

TÓTH A.: Tapasztalatok a spontán beerdősülésről a Közép-Tisza völgyében [TÓTH, A.: Observations of spontaneous forestation in the Middle Tisa Valley]

TÚRI Z. – TÜRK G. – NÉGYESI G. – SZABÓ SZ. – DEMETER G. – LÓKI J.: A hidrológiai elemek térbeli sajátosságainak vizsgálata a Lónyay-főcsatorna vízgyűjtő területén [TÚRI, Z. – TÜRK, G. – NÉGYESI, G. – SZABÓ, SZ. – DEMETER, G. – LÓKI, J.: Examination of spatial characteristics of the hydrological elements in the catchment area of main canal Lónyay-főcsatorna]