Hidrobiológiai Tanszék
Az "Acta biologica debrecina" folyóirat ökológiai tematikájú kiegészítő kötetsorozata:
Supplementum oecologica hungarica


1983-ban Jakucs Pál egyetemi tanár javaslatára döntés született arról, hogy az "Acta biologica debrecina" folyóirat keretein belül induljon egy ökológiai tematikájú kötetsorozat, amely az akkori szűkös közlési lehetőségek célirányos kibővítését jelenthetné. A sorozat alapítását a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karának Ökológiai Tanszéke kezdeményezte.

A sorozatnak már az indításánál is megnyilvánult az a határozott szándék, hogy a sorozat kiadásában és szerkesztésében mind a négy magyar egyetem (Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE), Budapest; Janus Pannonius Tudományegyetem (JPTE), Pécs; József Attila Tudományegyetem (JATE), Szeged; Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE), Debrecen) vegyen részt, s a sorozat legyen nyitott minden hazai ökológus munkájának, ill. Magyarországon rendezett, s részben vagy egészében ökológiai jellegű rendezvény anyagának befogadására. Ennek értelmében a sorozat a "Supplementum oecologica hungarica" nevet kapta, s a Szerkesztő Bizottságban három társegyetem képviselői is helyet kaptak (az ELTE részéről Juhász-Nagy Pál, a JATE részéről Gallé László, a KLTE részéről Dévai György). A sorozat gondozását 2004-től a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának három tanszéke (Alkalmazott Ökológiai Tanszék, Hidrobiológiai Tanszék, Ökológiai Tanszék) látja el. A sorozat főszerkesztői tisztét az alapító intézmény munkatársai töltötték, ill. töltik be, 1984-1992 között Jakucs Pál, 1993-tól pedig Dévai György.

Az alapítási okirat csak tematikus kötetek megjelentetésére ad lehetőséget. Sem az alapító intézmény, sem más személy vagy szervezet nem vállalt kötelezettséget a sorozat megjelentetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására, ezért minden kötet kiadási költségeinek fedezéséhez külön forrás előteremtése szükséges.

A sorozat 1. kötete 1984-ben jelent meg, s azt követően az alábbiakban felsorolt 20 kötettel bővült. A sorozat ajánlott hivatkozási formája: "Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung.".

A sorozat kiadásában közreműködő négy egyetemhez 2006-tól a Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete (MÖTE) is csatlakozott.

A Szerkesztő Bizottságnak Juhász-Nagy Pál halála után az ELTE részéről Simon Tibor lett tagja, Dévai György helyét pedig - főszerkesztővé történt kinevezése után - Tóthmérész Béla vette át. A Szerkesztő Bizottság 1993-ban egy új taggal bővült (a JATE részéről Majer József kapott felkérést).

A sorozat kötetei (a régebbiek közül néhány már csak kevés példányban) hozzáférhetők (a leltározási, ill. bizonyos kötetek esetében a számlázási kötelezettség miatt) a főszerkesztőhöz címzett, s a kérést tudományos céllal indokoló levélben (címzés: Dévai György főszerkesztő, DE TTK Hidrobiológiai Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.).


Az "Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung." sorozat 1-18. kötetének jegyzéke

DÉVAI GY. (szerk.) 1984: Balatoni és zalai üledékek ökológiai hatásvizsgálata az árvaszúnyogok (Diptera: Chironomidae) példáján. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 1., 183 pp., 7 tábl., 59 ábra.

DÉVAI, GY. (edit.) 1989: Advances in chironomidology. Proceedings of the Xth International Symposium on Chironomidae, Debrecen, 25-28 July, 1988. Part 1. Systematics, molecular biology, cytology, population genetics, zoogeography and phenology. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 2., 437 pp., pl.

DÉVAI, GY. (edit.) 1989: Advances in chironomidology. Proceedings of the Xth International Symposium on Chironomidae, Debrecen, 25-28 July, 1988. Part 2. Faunistics, population dynamics, ecology, production and community structure. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 3., 386 pp.

DÉVAI GY. (szerk.) 1992: Vízminőség és ökológiai vízminősítés. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 4., 240 pp.

MÉSZÁROS I. (edit.): Toxicity, hazard, risk. Proceedings of the 3rd Meeting of Central and Eastern European Regional Section, SECOTOX, Balatonaliga, Hungary, 14-19 May 1994. Part I. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 5/1., p. I-XI + 1-242.

MÉSZÁROS I. (edit.): Toxicity, hazard, risk. Proceedings of the 3rd Meeting of Central and Eastern European Regional Section, SECOTOX, Balatonaliga, Hungary, 14-19 May 1994. Part II. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 5/2., p. I-XI +243-488.

DÉVAI, I. - DELAUNE, R.D. - DÉVAI, GY. - WITTNER, I. (szerk.) 1996: Studies on the sulfur cycle. Part I - Kénforgalmi tanulmányok. I. rész. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 6., 151 pp.

LAKATOS GY. (edit.): Water quality and environmental management. First International ICER TEMPUS - PhD Seminar, Kossuth Lajos University, Debrecen, Hungary, 30 June - 02 July 1996. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 7., 250 pp.

DÉVAI GY. - SZILÁGYI G. - MISKOLCZI M. (szerk.) 1998: Természetvédelmi informatikai tanulmányok. I. rész. Alapelvek és módszerek a biotikai adatok lelőhelyneveinek egységesítéséhez és a magyarországi helységek UTM rendszerű kódjegyzékének használatához. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 8., 194 pp.

PONYI J. - DÉVAI GY. (szerk.) 1999: A magyarországi szikes vizek kutatásának újabb eredményei. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 9., 292 pp.

DÉVAI GY. - VÉGVÁRI P. - NAGY S. - BANCSI I. (szerk.) 1999: Az ökológiai vízminősítés elmélete és gyakorlata. 1. rész. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 10/1., 216 pp.

DÉVAI GY. - TÓTHMÉRÉSZ B. - NAGY S. - CSABAI Z. - GRIGORSZKY I. - ZÓLYOMI SZ. (szerk.) 2000: V. Magyar Ökológus Kongresszus. 1. rész. Előadások és poszterek kivonatai. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 11/1., 334 pp.

DÉVAI GY. - CSABAI Z. - NAGY S. (szerk.) 2002: V. Magyar Ökológus Kongresszus. 2. rész. A tiszai vízszennyezések és ökológiai hatásaik. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 11/2., 212 pp. + VIII melléklet.

DÉVAI GY. - MÓRA A. (szerk.) 2004: Tanulmányok árvaszúnyogokról (Diptera: Chironomidae). 1. rész. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 12., 207 pp.

CSABAI Z. (szerk.) 2005: Tanulmányok makroszkópikus vízi gerinctelenekről. 1. rész. Az I. és a II. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MaViGe) közleményei. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 13., 267 pp.

CSABAI Z. (szerk.) 2006: Tanulmányok makroszkópikus vízi gerinctelenekről. 2. rész. A III. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MaViGe) közleményei. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 14., 262 pp.

DÉVAI GY. - SZABÓ L.J. - TÓTH S. (szerk.) 2006: Tanulmányok csípőszúnyogokról (Diptera: Culicidae). 1. rész. [TÓTH S.: A Bakonyvidék csípőszúnyog-faunája (Diptera: Culicidae).] - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 15., 243 pp.

CSABAI Z. (szerk.) 2007: Tanulmányok makroszkópikus vízi gerinctelenekről. 3. rész. A IV. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MaViGe) közleményei. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 16., 229 pp.

DÉVAI GY. - NAGY S.A. (szerk.) 2007: Hidrobiológiai monográfiák. 1. kötet. [ÁCS É.: A Velencei-tó bevonatlakó algáinak tér- és időbeli változása, kapcsolata a tó ökológiai állapotával.] - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 17., 111 pp.

CSABAI Z. (szerk.) 2008: Tanulmányok makroszkopikus vízi gerinctelenekről. 4. rész. Az V. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia (MaViGe) közleményei. - Acta biol. debrecina, Suppl. oecol. hung. 18., 230 pp.

vissza